Co-management

Onze ervaren co-managers hebben een deelverantwoordelijkheid in de lijn. Zij werken op basis van gelijkwaardigheid samen met het management. De regie blijft dan ook bij de eindverantwoordelijke bestuurder, rector, directeur, afdelingsleider of schoolleider.

Co-management wordt ingezet op alle strategische en tactische managementfuncties van organisaties om op specifieke domeinen ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld bij het onderwijskundig beleid, het hrm-beleid of het ict-beleid.

Co-managers zetten hun ervaring en expertise in om het management te versterken, te ondersteunen of te ontlasten.

Inzet co-management

 • Analyseren complexe vraagstukken
 • Adviestrajecten
 • Organiseren van draagvlak
 • (Bege)eiden projecten en pilots
 • Effectenmeting
 • Professionalisering (coaching)

Kenmerken co-manager

 • Kennis context onderwijs en publieke sector
 • Strategisch, beleidsmatig en praktisch
 • Planmatig en resultaatgericht
 • Flexibel en breed inzetbaar
 • Inventief en betrokken
 • Communicatief en coöperatief
 • Coachend en ondersteunend

Meer weten over interim-management

Deel dit item via social mediaShare on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter