Werkwijze

Intake

Een gedegen intake is van cruciaal belang voor het opstellen van een profiel voor een passende co-manager of interim-manager. In dit gesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • aanleiding voor de aanvraag;
  • beleid, de cultuur en de verhoudingen;
  • huidige & gewenste situatie en resultaten;
  • persoonlijkheid en benodigde kennis en vaardigheden van de interim-manager of co-manager.

Selectie

Na het intakegesprek gaan we op zoek naar de juiste interim-manager of co-manager. Interimenco beschikt over meer dan 120 managers met inhoudelijke expertise en ervaring op specifieke domeinen als manager/leidinggevende of bestuurder.

Voordracht

Als het nodig is dragen we binnen 1 tot 2 dagen een geschikte kandidaat voor. Ervaring en expertise zijn daarbij niet de enige criteria. Ook het persoonlijke profiel speelt een rol.

Contract

Als zowel de opdrachtgever als de manager overtuigd zijn van een succesvolle samenwerking wordt een contract opgesteld met een omschrijving van de functie, taken en bevoegdheden, specifieke condities, tijdpad, inzetbaarheid, kosten en verantwoording.

Kwaliteitsbewaking

Elke interim-manager krijgt een schaduwmanager als klankbord, sparringpartner en procesbegeleider. Regelmatig vinden evaluatie- en voortgangsgesprekken plaats tussen de opdrachtgever, de interimmer en de schaduwmanager. Zo bewaken we de kwaliteit, de doelstellingen, de verwachtingen en het proces.

Afronding en nazorg

In een persoonlijk gesprek (warme overdracht) met de opdrachtgever worden de werkzaamheden geëvalueerd en afspraken omtrent de nazorg gemaakt.

Deel dit item via social mediaShare on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter