Referenties

Overnemen directievoering

Een interim manager van Interimenco werd ingeschakeld om de directievoering van basisschool Meander in Tilburg over te nemen vanwege het vroegtijdige vertrek van de directeur.

Vertrouwen herstellen bij ouders en schoolteam

Onrust wegnemen bij ouders en schoolteam op de Burgemeester van Mierlo school in Rijen (Stichting Nuwelijn) was de kernopdracht in dit interim traject. Om het vertrouwen te herwinnen werd gewerkt aan een verbeterplan voor kwaliteitszorg en leerlingzorg.

Professionalisering van team en onderwijs

De Prins Clausschool wilde het team professionaliseren met het oog op de invoering van passend onderwijs. Om dit te realiseren werd een interim-manager aangetrokken om met de school deze onderwijsvernieuwing e implementeren.

Impuls aan schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling analyseren en waar nodig van oplossingen voorzien in samenspraak met team, medezeggenschap en bestuur. De opdracht op Daltonschool Helen Parkhurst in Tilburg (Xpect Primair) is betekenisvol voor de kwaliteitsontwikkeling van de schoolorganisatie geweest.

Managen van een cultuurverandering

Ondersteuning (co-management) van het managementteam van basisschool Meander in 's-Hertogenbosch om een cultuurverandering te realiseren en om aan teambuilding te werken.

Ingrijpende, maar succesvolle reorganisatie

Door de inzet van een interim manager heeft Interimenco mede leiding geven aan de reorganisatie van het bestuursbureau van Movare, een schoolbestuur uit het basisonderwijs. Het veranderplan MOVARE 2.0. vormde de basis voor de veranderingen in de organisatiestructuur en organisatiecultuur. Aandachtpunten hierbij waren: het inrichten van de aansturing en het organiseren van ‘staf naar lijn’ verantwoordelijkheden; cultuurinterventies waren gericht op het vergroten van de servicegerichtheid.