Ingrijpende, maar succesvolle reorganisatie

Door de inzet van een interim manager heeft Interimenco mede leiding geven aan de reorganisatie van het bestuursbureau van Movare, een schoolbestuur uit het basisonderwijs. Het veranderplan MOVARE 2.0. vormde de basis voor de veranderingen in de organisatiestructuur en organisatiecultuur. Aandachtpunten hierbij waren: het inrichten van de aansturing en het organiseren van ‘staf naar lijn’ verantwoordelijkheden; cultuurinterventies waren gericht op het vergroten van de servicegerichtheid.

” Als opdrachtgever zijn wij meer dan tevreden over de kwaliteit van het werk van Nico de Vrede. Binnen opmerkelijk korte tijd heeft hij op ons bestuursbureau  met succes een ingrijpende reorganisatie doorgevoerd zonder dat dit tot noemenswaardige onrust heeft geleid. Onze contacten met Interimenco waren professioneel en prettig”
Leo Niessen, lid raad van toezicht van Movare.

“Rust, beweging en draagvlak als fundament voor de beoogde veranderingen”
Nico de Vrede – interim directeur bedrijfsvoering

Opbrengsten

  • Draagvlak voor reorganisatie
  • Nieuwe organisatiestructuur voor bestuursbureau
  • Start van gedragsverandering (servicegerichte houding)
  • Kwart personele bezuiniging (12 fte) op bestuursbureau


Stichting MOVARE, Kerkrade: 52 scholen met in totaal 60 locaties, 12.022 leerlingen, 1100 medewerkers (850 fte), 65 miljoen

Deel dit item via social mediaShare on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter

Alle referenties