Impuls aan schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling analyseren en waar nodig van oplossingen voorzien in samenspraak met team, medezeggenschap en bestuur. De opdracht op Daltonschool Helen Parkhurst in Tilburg (Xpect Primair) is betekenisvol voor de kwaliteitsontwikkeling van de schoolorganisatie geweest.

Mogelijk gemaakt door een heldere opdracht en betrokkenheid van alle actoren.

“Succesfactor: Coaching en ontwikkeling van reflectie bij medewerkers door individuele verbeteringstrajecten”,
Albert Renders, interim-directeur primair onderwijs

Opbrengst

  • Gezamenlijke focus ligt weer op het primaire onderwijsproces
  • Schoolbreed afspraken vastgesteld over de resultaatgerichtheid van de lesinrichting
Deel dit item via social mediaShare on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter

Alle referenties